Ogólny      2017-02-25 19:51:45

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów naszej szkoły

Ruszyły kolejne zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów naszej szkoły.

Obecnie doświadczenie zawodowe poza granicami kraju zdobywają uczniowie kierunków: technik logistyk, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Uczniowie dwóch pierwszych kierunków praktyki odbywają w Niemczech w centrum kształcenia, natomiast uczniowie kierunku technik pojazdów samochodowych praktyki realizują w czeskich serwisach samochodowych. W sumie w zagranicznych praktykach zawodowych uczestniczy obecnie 27 uczniów szkoły. Nie jest to jednak koniec zagranicznych podróży naszych uczniów. Odbyła się już rekrutacja uczestników na kolejny wyjazd.

Wytypowana została grupa 10 uczniów kierunku technik informatyk, która w maju wyjedzie na praktyki do Anglii. Wyjazdy uczniów możliwe są dzięki realizowanemu w szkole projektowi „Międzynarodowe doświadczenie zawodowe - klucz do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik