Ogólny      2017-01-17 11:02:28

Ogólnopolski Konkurs Historyczny ”Krąg”

W dniu 05.01.2017 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego ”Krąg”.

Organizatorem był  Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Udział w niej wzięło 11 uczniów z  klasy  3 B LO(profil turystyczno- europejski) . Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych i na jedno pytanie opisowe. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu historii polski od roku 1918 do współczesności. Ogłoszenie wyników odbędzie się jak co roku do dnia  31.04.2017r.

Opracowanie: Robert Hyla