Ogólny      2016-11-30 13:21:29

V DZIEŃ DAWCY SZPIKU W OSTRZESZOWIE

6 grudnia, we wtorek odbędzie się kolejna edycja Dnia Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie.

Akcja organizowana jest przez ZS Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie, na rzecz fundacji DKMS Polska, koordynowana przez dwie nauczycielki p. Katarzynę Dembską-Płonkę oraz p. Ewę Karwacką.

Przedsięwzięcie to objęte honorowym patronatem Starosty Ostrzeszowskiego p. Lecha Janickiego, przeprowadzane jest w naszym powiecie już po raz szósty. Jak do tej pory zarejestrowaliśmy 803 osoby.

Przed akcją, w piątek 2 grudnia o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie edukacyjne
w ostrzeszowskim Kinoteatrze „Piast” dla młodzieży szkół średnich powiatu ostrzeszowskiego, podczas którego goście z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiudr n.med. Monika Biedroń i dr n.med. Justyna Rybka wygłoszą prelekcję na temat białaczki oraz dawstwa szpiku.

Mieszkańcy naszego powiatu często są zdezorientowani i nieświadomi w temacie białaczki i walki z tą chorobą. Nie wiedzą, że co godzinę w Polsce jedna osoba dowiaduje się, że ma nowotwór krwi. To nieszczęście spotyka ludzi w każdym wieku, dzieci, młodzież i dorosłych, a dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. Ludzie nierzadko mają mylne wyobrażenia na temat przeszczepu szpiku, nie wiedzą, że w 80% pobór następuje z krwi obwodowej, a w pozostałych 20%, gdy pobiera się szpik z talerza kości biodrowej, nie istnieje ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego, który to mit niestety wciąż pokutuje w powszechnej świadomości.

Na spotkaniu w kinoteatrze gościem specjalnym będzie p. Tomasz Maciejewski z Czajkowa, który
jest dawcą rzeczywistym i pragnie podzielić się z publicznością swoim doświadczeniem oraz zachęcić młodzież do zaangażowania w działania na rzecz ludzi potrzebujących, gdyż gotowość niesienia pomocy człowiekowi w potrzebie i solidarność w charytatywnym działaniu są to przecież te wartości, które powinno się zaszczepiać ludziom bez względu na wiek, światopogląd, czas i miejsce.

Impreza rozpocznie się nagrodzeniem laureatów IV Powiatowego Konkursu Plastycznego „Podziel się życiem” adresowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do bezpłatnej rejestracji
w bazie potencjalnych dawców szpiku w fundacji DKMS. Należy tylko zgłosić się na pobranie wymazu ze wewnętrznej ściany policzka z dowodem osobistym do budynku dawnej Szkoły Rolniczej
w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 12, we wtorek, 6 grudnia w godzinach 10.00-17.00.
 

 

Szczegółowe informacje dla potencjalnych dawców znajdują się na stronie fundacji:  www.dkms.pl.

 

 

Katarzyna Dembska-Płonka i Ewa Karwacka
koordynatorki akcji

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny