Ogólny      2016-11-25 08:29:04

Ponad pół miliona złotych dla ZS Nr 2 w projekcie „Zawodowcy na 6stkę!”

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przygotowany przez Zespół Szkół Nr 2 projekt pt. „Zawodowcy na 6stkę!” otrzymał pozytywną opinię komisji oceniającej.

Dzięki temu nasza szkoła uzyskała ponad pół miliona złotych na kształcenie zawodowe młodzieży na kierunkach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu oraz technik rolnik.
Projektem objętych zostało 81 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 546 091,05zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 491 481,94 zł.
Ważnym elementem projektu jest stworzenie dwóch nowych pracowni zawodowych: pracowni gastronomicznej i pracowni obsługi konsumenta, odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy. W projekcie przewidziano środki na utworzenie 4 stanowisk roboczych w kuchni oraz stanowiska barowego i 4 stanowisk obsługi gości w pracowni obsługi konsumenta.
Ponadto w ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • zajęcia specjalistyczne w formie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek ukierunkowane na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
  • płatne staże zawodowe dla uczniów w specjalistycznych zakładach branży gastronomicznej, architektury krajobrazu i rolniczej znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego,
  • organizacja warsztatów laboratoryjnych przy współpracy z wyższymi uczelniami jako element mobilizacji do kontynuacji nauki,
  • zajęcia specjalistyczne z języka obcego zawodowego,
  • modernizacja i dostosowanie pracowni zawodowych poprzez uzupełnienie urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Opracowanie: Iwona Barczyńska