Ogólny      2016-10-18 19:47:28

Wykład o rzeźbie twórców europejskich XX wieku - w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków

Jak pojmowano rzeźbę aż do początku XX wieku? Jaki wpływ na rozwój sztuki dwudziestowiecznej miał Marcel Duchamp?

Syntetyzm-prymitywizm-abstrakcjonizm - czyli wszechpanujące trendy rzeźbiarskie w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia. Kim był Brancusi, Moore i Giacometti? Czy według Caldera mobile tudzież stabile potrafiły dynamizować świat? Pop-art plus hipperrealizm zapowiedzią postmodernizmu w rzeźbie? Jak nazywa się najsłynniejszy polski rzeźbiarz współczesny?
Próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania stał się wykład poświęcony współczesnej sztuce rzeźbiarskiej. Autorka starała się dobrać przykłady sztuki europejskiej spośród artystów pochodzących z Anglii, Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Jak widać na prezentacji, do obejrzenia której wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, współczesne dzieło rzeźbiarskie zostało wyzwolone z ograniczeń tradycyjnej definicji rzeźby. Nowością w tym temacie jest także zerwanie z tradycyjnymi wyznacznikami wartościowej rzeźby tj.: kunszt artysty, szlachetność tworzywa, czy też pojęcie piękna. Jednakże najważniejszym postulatem nowoczesnej rzeźby jest wyeksponowanie wartości samego procesu twórczego oraz fakt, iż rzeźba współczesna to już nie bryła osadzona w przestrzeni ale jakże istotny obiekt organizujący przestrzeń.

Opracowanie: Anna Klósak


Powiększ zdjęcie