Ogólny      2016-10-09 10:04:47

Rozstrzygnięcie II konkursu Europejskiego Dnia Języków

16 osób z naszej szkoły, w tym uczniowie klas: Ia LO, IIIMS i IIRZ uczestniczyło w quizie angielsko – hiszpańskim zorganizowanym przez p. M. Kraśnicką i M. Gaszewską.

Konkurs obejmował dwie rundy, a uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na pytania związane z kulturą, geografią i historią obu krajów. Pierwsza runda obejmowała pisemny quiz językowy, w którym uczniowie mieli do wykonania 10 zadań zamkniętych związanych z krajami hiszpańskojęzycznymi i 10 zadań otwartych związanych z krajami anglojęzycznymi. Druga runda polegała na wylosowaniu pytań i zadań z kapelusza i udzieleniu odpowiedzi po krótkiej naradzie z grupą. W sumie można było uzyskać 40 punktów. Oto wyniki konkursu:

  • I miejsce z wynikiem 36 punktów – grupa uczniów z klasy Ia Lo: Martyna Janicka, Julia Kramarczyk, Sara Kaźmierczak
  • II miejsce z wynikiem 34, 5 punktów – grupa uczniów z klasy IIIMS: Marta Janicka, Mateusz Marczak, Marcin Stodolny, Kamil Woźniak
Nagrody niespodzianki w formie bonów szkolnych zostaną wręczone uczniom w przyszłym tygodniu, zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok.

Opracowanie: Gaszewska Marta i Kraśnicka Malwina


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie