Ogólny      2016-09-23 12:34:48

Udział delegacji z ZS Nr 2 w Ostrzeszowie w spotkaniu z Dalajlamą - duchowym przywódcą Tybetańczyków

Zaproszenie wystosował Rafał Dutkiewicz- Prezydent Wrocławia oraz ks. Waldemar Pytel Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w RP.

Podczas ostatniego dnia wizyty Dalajlamy XIV na Dolnym Śląsku duchowy przywódca Tybetańczyków wziął udział w spotkaniu międzyreligijnym, które odbyło się we wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ewangelicko-augsburskim Kościele Pokoju. Inicjatorem spotkania był prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, a wizyta Dalajlamy XIV związana była z pełnieniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.
Podczas spotkania przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu oraz buddyzmu podpisali Apel o Pokój. Wczoraj przypadał Międzynarodowy Dzień Pokoju.
"Spotykamy się w wyjątkowym miejscu niezwykłego regionu, gdzie – mimo różnic światopoglądowych i religijnych, wynikających z jego długiej historii – w zgodzie współistnieli i współistnieją przedstawiciele wielu narodowości i kultur. Na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, wspólnie apelujemy o pokój na świecie, pokój niezależny od poglądów, pochodzenia czy religii. Pokój, który jest możliwy zawsze, jeżeli tylko istnieje zrozumienie i miłość do drugiego człowieka" – napisano w dokumencie.
Apel został podpisany przez metropolitę wrocławskiego abp. Józefa Kupnego; bp. Jerzego Samca, prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej; bp. Waldemara Pytla, biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) w Polsce; bp. Ignacego Deca, biskupa świdnickiego; bp. Włodzimierza Juszczaka, biskupa diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce, ks. Mitrata Eugeniusza Cybulskiego, proboszcza parafii prawosławnej im. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, rabina Davida Basoka; pastora Edwarda Pawłowskiego, przewodniczącego przymierza pastorów; Moncefa Bouhajeba, przedstawiciela Muzułmańskiego Centrum Wyznaniowego oraz Dalajlamę XIV, duchowego przywódcy Tybetańczyków.
Dalajlama XIV podkreślił, że strach i złość to emocje, które nigdy nie rodzą pokoju. – Gdy zaczynamy mówić o pokoju, musimy go znaleźć przede wszystkim w sobie. Teraz jest czas, byśmy poświęcili większą uwagę swojemu wnętrzu (…). Dopóki żyjemy na tym świecie, znacznie lepiej nam będzie toczyć życie wypełnione pokojem i współczuciem – mówił duchowy przywódca Tybetańczyków.
Dodał, że świat potrzebuje dziś jedności rodziny ludzkiej. – Wszystkie tradycje religijne, mimo różnic doktrynalnych niosą ze sobą jedno przesłanie, przesłanie miłości. Mają też jeden cel, by doprowadzić człowieka do tego, by stał się lepszym i bardziej wrażliwym – mówił Dalajlama XIV.
Podkreślił, że pożałowania godny jest dziś fakt, że w imię religii dochodzi do konfliktów. – Potrzebujemy szczególnego wysiłku, by budować na naszej planecie wzajemny szacunek (…) pojednanie i dialog to najlepszy sposób na zaprowadzenie pokoju – mówił.
Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podkreślił, że jeszcze kilka lat temu myślano, że pokój jest dany na zawsze, a konflikty wojenne wydawały się odległe. – Aneksja części Ukrainy przeprowadzona przez Putinowską Rosję wyrwała nas z tego stanu myślenia, a być może stanu bezmyślności. Dziś widzimy zagrożenia dla pokoju na wschodzie, na Bliskim Wchodzie, na południu, w Azji; terroryzm raz po raz pokazuje nam swoje globalne oblicze. Dlatego tak głęboki sens mają wezwania i apele o pokój (…), pokój jest bowiem przynależny człowiekowi ze względu na godność, jaką obdarzył go Bóg. Stad dziś to spotkanie, aby przekazać sobie znak pokoju, aby w Kościele Pokoju o pokój zaapelować – mówił Dutkiewicz.
Biskup diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Waldemar Pytel podkreślił, że ta uroczystość to moment historyczny. – W przełomowym 1989 r. Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki w tym kościele modlili się o pokój, w tym mieście pokoju i pojednania polsko-niemieckiego. Dziś podpisujemy tu apel o pokój na świecie – mówił biskup.
Z kolei biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec mówił, że pokój to dar, ale i zadanie dla ludzkości. – Każda wojna jest haniebna i poniża wszystkich, w tym zwycięzców. Pokój jest tym, co uszlachetnia ludzkość. W imię żadnej religii nie można usprawiedliwiać przemocy, bo każda przemoc rodzi przemoc. Nigdy więcej wojny – mówił bp Dec.
Międzyreligijne spotkanie w świdnickim Kościele Pokoju było ostatnim elementem dwudniowej wizyty Dalajlamy XIV na Dolnym Śląsku.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie