Ogólny      2016-04-27 19:45:35

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla profilu mundurowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszow

19 kwietnia 2016r. odbył się egzamin kończący 66-godzinny kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Program kursu obejmował zagadnienia związane z kwalifikowanymi procedurami ratowania życia i zdrowia. Tematyką kursu były mechaniczne sposoby udrażniania dróg oddechowych oraz defibrylacji osoby poszkodowanej, tlenoterapii czynnej i biernej. Kolejną zdobytą umiejętnością stało się użycie sprzętu, który wchodzi w skład zestawu PSP R1. Uczestnikami kursu byli uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie klas technikum o profilu mundurowym. Nowopowstała grupa ratowników KPP już w czerwcu - dzięki przychylności Pana dyrektora Witolda Jakubczyka - będzie miała możliwość odbycia kursu na Ratownika Wodnego MSW organizowanego przez Grabowskie Centrum Ratownicze. Warto podkreślić, że młodzież uczestniczyła w zabezpieczeniu medycznym w czasie trwania Crossu Ostrzeszowskiego. Do grona ratowników KPP należy: Maciej Burziwoda, Bartosz Dolata, Mateusz Szczudy, Dawid Adamski, Piotr Joks, Korneliusz Giernalczyk, Adam Pokusa.
Młodym ratownikom składamy najserdeczniejsze gratulacje.

Opracowanie: GCR


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie