Ogólny      2024-04-23 00:00:00

MATEUSZ SMORAWSKI finalistą Olimpiady Wiedzy o III RP

#finalista #olimpiada #3RP #mateuszsmorawski Świetnie spisał się uczeń naszej szkoły Mateusz Smorawski (2TP), który uzyskał status finalisty etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP, zajmując w niej 28 miejsce. W kilkugodzinnych, trzy-etapowych zmaganiach, przeprowadzonych dnia 20.04 w auli Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku uczestniczyło 61 uczniów z całego kraju. Mateusz zakwalifikował się do drugiego etapu finału centralnego Olimpiady i walczył o status laureata. Do szczęścia zabrakło mu kilku punktów (laureatami zostali uczniowie z 25 najlepszymi wynikami). Warto wspomnieć, że w finale centralnym uczestniczyło tylko dwóch uczniów z województwa wielkopolskiego (oprócz Mateusza drugim z nich był Jacek Sobczak z I LO w Lesznie, który został laureatem). Olimpiadę wygrał Bartosz Słyś z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie. Poziom Olimpiady był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany. Pytania obejmowały zagadnienia dotyczące funkcjonowania III Rzeczpospolitej – m.in. jej genezy, konstytucji, ustroju, systemu politycznego i partyjnego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, prawa, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka, polityki zagranicznej czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych. Mateusz, oprócz bardzo skomplikowanych pytań musiał jeszcze pokonać trud zmęczenia wynikający z całodziennej podróży do Białegostoku i udziału w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (19.04). Finalistom Olimpiady Wiedzy o III RP przysługują uprawnienia w przyjęciu na studia na różne kierunki uczelni i szkół wyższych, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (w zależności od uchwał władz senackich w tym zakresie) oraz ocena celująca na zakończenie roku szkolnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (lub innego, pokrywającego się z tematyką olimpiady, np.: edukacja prawna, historia, historia i teraźniejszość). Serdecznie gratulujemy Mateuszowi wspaniałej postawy oraz ogromnej wiedzy i wytrwałości, z których jesteśmy dumni. Życzymy Mu dalszych sukcesów w rozwijaniu i poszerzaniu swoich zainteresowań oraz dalszych laurów na Olimpiadach. Włodzimierz Piekarczyk

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie