Ogólny      2023-11-20 00:00:00

Konkurs i konferencja dla rolników

#rolnicyFUM „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” oraz konferencja pt. „Produkcja ekologiczna szansą dla młodych rolników” to dwa główne wydarzenia w jakich braliśmy udział w dniach 15 – 16 listopada 2023 w Warszawie z Kacprem Gabrysiem uczniem kl. III Technikum Rolniczego, który wygrał w eliminacjach szkolnych w tymże teście i jednocześnie zakwalifikował się do finału krajowego. /W eliminacjach szkolnych 2 miejsce zajął Marcin Kędzierski kl. 3TR, a 3 miejsce Marcin Niełacny z kl. 2 TR/ Konkurs był organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy współudziale MRiRW, KSOW i KCER. W konkursie uczestniczyło 59 uczestników z całego kraju, a notowana była piątka zwycięzców. W zmaganiach w teście była bardzo wyrównana walka i Kacpra od najlepszych dzieliło tylko kilka punktów. Bardzo ważnym punktem była konferencja, która głównie miała na celu przybliżenia rolnictwa ekologicznego młodym rolnikom oraz zawiązanie współpracy ze Szkołami kształcącymi przyszłych rolników. To było bardzo merytoryczne spotkanie, które na pewno zaowocuje w praktyce i uczniowie będą mogli zobaczyć i poznać gospodarstwa ekologiczne i technologie tam wykorzystane. Krystyna Trzeciak

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie