Ogólny      2023-10-14 00:00:00

Dzień Edukacji Narodowej. Ślubowanie uczniów klas pierwszych

11 października w Zespole Szkół nr 2 odbyła się uroczystość szczególnie ważna dla Wszystkich, którzy swoją drogę życiową związali z edukacją. Z ogromną przyjemnością konferansjerzy Roksana Krzewińska i Nikodem Doktor z klasy 4LA powitali zgromadzonych na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Październikowe święto upamiętnia 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Podczas tej uroczystości uczniowie klas pierwszych stali się także pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Aktowi ślubowania klas pierwszych przewodniczył wicedyrektor pan Sławomir Świstak- Trawiński, który odczytał słowa przysięgi, a które zostały powtórzone przez wszystkich pierwszoklasistów. Pan dyrektor Ziemisław Szmaj swoje przemówienie skierował przede wszystkim właśnie do uczniów klas pierwszych i mówił o ważnej roli, jaką szkoła spełnia w życiu każdego, młodego człowieka. O tym, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły podjęli właściwą decyzję, wybierając Zespół Szkół nr 2, zapewniała Przewodnicząca Rady Rodziców pani Adriana Kusińska. W czasie akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli pierwszoklasistom nagrody za wygrane konkurencje z okazji otrzęsin. O szkole powiedziano już wiele. Już w czasach renesansu wielki reformator, pisarz i polityk Andrzej Frycz - Modrzewski w dziele „O poprawie Rzeczpospolitej” odwoływał się do tematu szkolnictwa i wyrażał szacunek dla pracy nauczyciela. W czasach oświecenia uchwałą sejmową 14 października 1773 roku ustanowiono i powołano Komisję Edukacji Narodowej, powierzając jej całokształt prac związanych z organizacją szkolnictwa. Dziś szkoła jest nowoczesna, choć boryka się z wieloma problemami, ulega przekształceniom, ale ma też swoje osiągnięcia, radości. Jest ogromną częścią naszego życia, naszą codziennością. Bywa kochana lub znienawidzona. A jednak: „Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu” - myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a że jest ona jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie. Z okazji Dnia Nauczyciela Dyrekcji, Nauczycielom oraz Wszystkim Pracownikom naszej szkoły życzymy dużo radości z wykonywania pracy, wytrwałości, samych wzorowych uczniów i wielkich sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Niech los Państwu sprzyja w tej niełatwej pracy i niech uśmiech nie znika z Państwa twarzy. Wszystkiego dobrego!

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie