Ogólny      2023-08-25 00:00:00

Powierzenie stanowisk dyrektorów, wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczycielskiego

Wcziraj w Starostwie Powiatowym naszemu dyrektorowi Ziemisławowi Szmajowi wręczono oficjalny akt powierzenia stanowiska, a dwóm nauczycielkom naszej placówki - pani Małgorzacie Przybył oraz pani Natalii Doruch-Pałka wręczono akty nadania stopnia awansu nauczycielskiego. Gratulujemy!!

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie