Ogólny      2023-03-27 00:00:00

TRANSPLANTACJA - JESTEM NA TAK

W czwartek 24 marca klasa 2 LO pod opieką p. Ewy Karwackiej i p. Katarzyny Dembskiej uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym 13 edycję kampanii TRANSPLANTACJA – JESTEM NA TAK w zaprzyjaźnionym ZS Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie.
 Akcja, organizowana i koordynowana przez szkolną pielęgniarkę p. Dorotę Pilarską, ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji wśród młodzieży ostrzeszowskich szkół średnich. Popularyzacja wiedzy jest istotnym narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce.
 Wysłuchaliśmy wykładów przeprowadzonych przez: prof. dr hab. Macieja Głydę (ordynatora Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu), p. Marię Homan (koordynatorkę Drużyny Szpiku w Poznaniu, która gości w Ostrzeszowie również podczas grudniowych Dni Dawcy Szpiku) oraz p. Sławomira Ślaka (teologa uczącego w ZS Nr1).
Swoimi wyjątkowo poruszającymi historiami podzieliły się panie: Renata Maternik, która 18 lat temu przeszła przeszczep serca oraz Edyta Kmiecik - matka, która zdecydowała o przeszczepie narządów swojego zmarłego rok temu w tragicznym wypadku syna, dzięki czemu uratowano życie czterem osobom.
 O transplantacji trzeba rozmawiać w naszych rodzinach. Każda osoba dorosła podpisująca oświadczenie woli, wyrażając zgodę na pobranie po śmierci swoich tkanek i narządów do przeszczepienia daje dowód świadomej chęci ratowania życia i przywracania zdrowia chorym ludziom. Własnoręczne podpisanie oświadczenia ułatwia bliskim osoby zmarłej oraz lekarzom uszanowanie wyrażonej woli.
/zdjęcia pobrane zostały ze strony Starostwa Powiatowego/

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie