Ogólny      2023-03-20 00:00:00

PROJEKT MATEMATYCZNY

Z inicjatywy wybitnego nauczyciela i metodyka matematyki p.Jana Anczyka przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej p. Andrzeja Grzyba rozpoczął się projekt z Analizy Matematycznej, w którym uczestniczy 20 uczniów naszej szkoły.
Projekt jest dedykowany uczniom zdającym maturę rozszerzoną z matematyki oraz wybierającym kierunki ścisłe na studiach wyższych. Poświecony jest on pamięci profesora Stefana Banacha.
 
Profesor Stefan Banach to polski matematyk, czołowy przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem Lwowskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Był jeden z pionierów i klasyków analizy funkcjonalnej. Profesor Banach był autorem podręczników szkolnych i akademickich do matematyki.
Sylwia Reng

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie