Ogólny      2023-02-22 00:00:00

Intensywne przygotowania kadry szkolnej do zagranicznych mobilności w ramach programu Erasmus+

30 nauczycieli naszej szkoły bardzo aktywnie przygotowuje się do zagranicznych kursów językowych, metodycznych oraz szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii wzbogacających edukację szkolną. Przy pomocy ankiety diagnostycznej skierowanej do kadry szkolnej zdefiniowano priorytetowe potrzeby rozwojowe naszej placówki i na ich podstawie wybrano intensywne kursy metodyczne oraz szkolenia w dziedzinie TIK, które zostaną zrealizowane w ramach projektu “Wprowadzamy szkołę w europejski I cyfrowy świat na kolejne 50 lat”.

Przygotowując się do zagranicznych mobilności nauczyciele dokształcają się zarówno językowo jak i kulturowo. W ramach wsparcia językowego uczestnicy projektu otrzymali materiały audiowizualne odnoszące się do tematyki takiej jak odprawa na lotnisku, rezerwacja zakwaterowania, biletu, korzystanie ze środków transportu publicznego, wstęp do obiektów kulturowych. Bardzo cieszy fakt, iż nasi nauczyciele doceniają wartość pracy zespołowej i wspierają się wzajemnie by jak najlepiej przygotować się do pobytu w Irlandii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech oraz  na Sycylii, Malcie i Cyprze. Nauczyciele przedmiotów ogólnych i zawodowych obserwują lekcje koleżeńskie prowadzone przez nauczycieli języków obcych by utrwalać przydatne słownictwo i struktury gramatyczne. Pani Anna Klósak, Marta Gaszewska i Katarzyna Dembska przygotowały materiały edukacyjne traktujące    o kulturze Francji i Lazurowym Wybrzeżu dla 2 nauczycielek, które wyjadą w marcu do Nicei na intensywny kurs języka francuskiego. W ramach rzetelnego przygotowania się do tego kursu nauczycielki  chemii i matematyki realizują indywidualny 60 godzinny program  kursu w/w języka. Natomiast jedna z naszych germanistek, która odbędzie kurs metodyczny w Dublinie przygotowuje się do tej mobilności realizując indywidualny intensywny program kursu j. angielskiego na poziomie B2. Ponadto, dzięki efektywnej współpracy z Fundacją Kultury Irlandzkiej z siedzibą w Poznaniu aż 7 nauczycieli może  przygotować się kulturowo do wyjazdów do Dublina.

4 nauczycielki  doszkalają się w zakresie j. włoskiego i kultury włoskiej, gdyż             w czerwcu  odbędą intensywne kursy językowe w mieście Taormina na Sycylii.  Natomiast jedna z nauczycielek przedmiotów zawodowych będzie realizowała we wrześniu kurs j. włoskiego we Florencji.

Przygotowania do pobytu we Włoszech polegają na oglądaniu programów telewizyjnych, w tym seriali, w j.włoskim, słuchaniu podcastów traktujących             o dziedzictwie kulturowym Włoch, czytaniu blogów i przewodników o włoskich destynacjach projektowych. Ponadto,  nauczyciele angażują się w interakcję             z obcjokrajowcami by przełamać barierę językową i praktykować język obcy             w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Dnia 23 stycznia 2023 naszą szkołę odwiedził Arturo Tapia pochodzący z Grenady. Zarówno nasi uczniowie jak                i nauczyciele mieli okazję do posługiwania się zarówno j. angielskim jak                       i hiszpańskim podczas  wizyty Arturo w naszej szkole. By przygotować się do intensywnego programu kulturowego nauczyciele korzystają również                        z materiałów edukacyjnych  udostępnionych przez koordynatora projektu. Jak twierdzi jedna z nauczycielek: "Wsparcie kulturowe jest dla mnie najbardziej przydatne ponieważ materiały które otrzymałam pozwoliły mi zapoznać się             z obiektami dziedzictwa kulturowego i ułożyć intensywny plan zwiedzania Włoch".

By skuteczniej przygotować się do interakcji kulturowych nauczyciele biorący udział w projekcje obejrzeli wykłady na temat różnic wynikających z odmienności kulturowej. Uczestnicy  projektu uznali za najbardziej wartościowe materiały pochodzące z następujących źródeł:

'Jak kultury różnią się między sobą'-wykład Elżbiety Kielak

"Jak bardzo jesteśmy inni-różnice kulturowe w dobie globalizacji"-wykład dr Małgorzaty Bartosik-Purgat na XIII Festiwalu Nauki i Sztuki

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/search

http://komunikacja-miedzykulturowa.blogspot.com/2013/10/trudnosci-wynikajace-z-roznic.html

http://www.fki.home.pl/

 

Każdy z nauczycieli uzupełnił ankietę przygotowaną przez koordynatora projektu-Katarzynę Kubiak-Moś. Celem ankiety była ocena skuteczności podjętych przez nas działań w ramach efektywnego przygotowania się do zagranicznych mobilności.

Pierwszą destynacją na naszej projektowej mapie jest Malta. Już wkrótce                4 nauczycieli odbędzie tam intensywny kurs j. angielskiego. Wszystkim uczestnikom projektu życzymy bezpiecznych wylotów i przylotów                                oraz szczególnej satysfakcji z wybranych szkoleń.

 

opracowanie: Katarzyna Kubiak-Moś

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie