Ogólny      2022-09-28 00:00:00

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „WIELOJĘZYCZNOŚĆ I WIELOKULTUROWOŚĆ-WPROWADZAMY SZKOŁĘ W EUROPEJSKI I CYFROWY ŚWIAT NA KOLEJNE 50 LAT”

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „WIELOJĘZYCZNOŚĆ I WIELOKULTUROWOŚĆ-WPROWADZAMY SZKOŁĘ W EUROPEJSKI I CYFROWY ŚWIAT NA KOLEJNE 50 LAT”

Komisja rekrutacyjna w składzie: mgr Katarzyna Dolata-sekretarz szkoły, mgr Magdalena Góralczyk-samodzielny referent Zespołu Szkół Nr 2 oraz mgr Katarzyna Matuszak-bibliotekarz szkoły informuje, że w wyniku rekrutacji do projektu Erasmus+ „Wielojęzyczność i wielokulturowość-wprowadzamy szkołę w europejski i cyfrowy świat na kolejne 50 lat” zakwalifikowano 30 nauczycieli.

Nr Umowy: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000077040

Projekt jest realizowany w ramach Akcji 1-„Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA122)”

Czas trwania projektu: 03.11.2022r.- 02.05.2024r.

Czas trwania kursów/szkoleń zagranicznych w ramach mobilności projektowych – 10 dni

W wyniku rekrutacji do projektu Erasmus + zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1) Beata Binkowska

2) Katarzyna Dembska

3) Marta Gaszewska

4) Ireneusz Gania

5) Jacek Hałas

6) Maciej Kamiński

7) Aneta Klimek

8) Anna Klósak

9) Malwina Kraśnicka

10) Renata Kubiaczyk

11) Katarzyna Kubiak-Moś

12) Andrzej Kułak

13) Robert Miguła

14) Gabriela Nasiadek

15) Anna Płaczkowska

16) Piotr Prusinkiewicz

17) Małgorzata Przybył

18) Sylwia Reng

19) Beata Stajszczyk

20) Wojciech Staszewski

21) Barbara Suska

22) Grzegorz Szałkowski

23) Ziemisław Szmaj

24) Justyna Śmiatacz-Skorupska

25) Sławomir Świstak-Trawiński

26) Krystyna Trzeciak

27) Ewelina Ulichnowska –Kosik

28) Paulina Waligóra

29) Magdalena Wieloch

30) Aleksandra Zmuda

 

Lista rezerwowa:

Mariola Gania, Anna Łukasik, Tadeusz Łukasik, Katarzyna Duczmal

Osoba z listy rezerwowej zostaje zakwalifikowana do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji, choroby lub zdarzeń losowych uniemożliwiających mobilność innego uczestnika projektu. Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o regulamin rekrutacji dostępny u koordynatora projektu-pani Katarzyny Kubiak-Moś

Dane osobowe uczestników projektu będą przetwarzane w celach i w sposób opisany przez Komisję Europejską w informacji o ochronie prywatności (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement?lang=pl)

Profil uczestników oraz ich potrzeby szkoleniowe zostały szczegółowo określone we wniosku o grant w ramach programu Erasmus+

Wypełniona dokumentacja w formie ankiety rekrutacyjnej jest dostępna do wglądu u koordynatora projektu.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie