Ogólny      2022-06-01 00:00:00

"FUMOWSKA SZKOŁO" - wiersz pana W. Piekarczyka

Jak wiadomo obchodzimy Jubileusz 50-lecia naszej szkoły. W związku z tym poczułem ogromną potrzebę napisania wiersza z tej okazji. Długo się zbierałem, bo nie było to takie łatwe, ale w końcu udało mi się go napisać.
Ten wiersz pragnę w szczególności dedykować mojemu pierwszemu dyrektorowi, p. Bolesławowi Jędrzejewskiemu, który przyjmował mnie do pracy. To dzięki Niemu od 35 lat mieszkam w Ostrzeszowie i założyłem wspaniałą rodzinę, dającą mi wszystko, co najpiękniejsze.
Napisany przeze mnie utwór dedykuję również wszystkim członkom naszej szkolnej społeczności. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Fumowska szkoło…
Nasza kochana, fumowska szkoło
Co płytkę sprzęgła masz za swój znak
Brzmisz w nas codziennie nutką wesołą
Czujemy w Tobie radości smak
Spoglądasz dumnie ze swojej górki
Na ostrzeszowskich pejzaży toń
Nowych pomysłów chcesz dotknąć chmurki
Do słońca wiedzy wyciągasz dłoń
Zgiełk samochodów z poezją splatasz
Uwielbiasz dźwięczny metalu świst
Architekturę z rolnictwem bratasz
Cieszy Cię bajtów szalonych twist
Norweskich fiordów głębię przemierzasz
Sercem przyjaznym, jak morski prąd
Skrzydlate myśli pragniesz odświeżać
Chcąc dla nich znaleźć właściwy ląd
Co rok odżywasz z bujnością wrzosów
Upajasz wonią majowych bzów
Tętnisz tysiącem młodzieńczych głosów
Chwytasz marzenia z otchłani snów
Wspomnienia rzewne raz po raz budzisz
Które do ławek wciągają nas
Każdego pragniesz wiedzą utrudzić
By wszedł bezpiecznie w przyszłości czas
Będziesz nas zawsze sobą weselić
Szkoło fumowska, rześka jak brzask
Ciemności chwile kredą wybielisz
I serc tablicom nadasz swój blask
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Włodzimierz Piekarczyk
Ostrzeszów, 29 maja 2022 r., godz. 19:49
Napisano dla upamiętnienia Jubileuszu 50-lecia
Zespołu Szkół Nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej
w Ostrzeszowie
 

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie