Ogólny      2022-04-30 00:00:00

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2022

29 kwietnia w Zespole Szkół Nr 2 odbyła się uroczystość pożegnania klas  4-tych technikum. W akademii tak szczególnej i wyjątkowej uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie klas młodszych i przede wszystkim tegoroczni absolwenci. Uroczystość była piękna i podniosła, były życzenia, gratulacje, podziękowania i wzajemne uprzejmości. Uczniowie, którzy w szczególności wyróżnili się w czasie czterech lat edukacji i osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, uwiecznili swoje osiągnięcia wpisem do Złotej Księgi. Były też nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy zasłużyli się pracą na rzecz szkoły. Na twarzach absolwentów malowała się radość z otrzymania świadectwa ukończenia szkoły, a wychowawcy byli ogromnie wzruszeni pożegnaniem ze swoimi podopiecznymi. Listy gratulacyjne za osiągnięcia edukacyjne swoich dzieci oraz podziękowania za pracę na rzecz szkoły otrzymali tekże rodzice.

W imieniu klas młodszych absolwentów pożegnały Agata Jędrzejewska i Zuzanna Sikora. Dziewczęta dziękowały swoim starszym koleżankom i kolegom za dawanie  dobrego przykładu, za godne reprezentowanie  szkoły na wszelkiego rodzaju zawodach, olimpiadach, konkursach oraz członkom samorządu szkolnego za wspaniałą organizację i dobrą współpracę.

Natomiast Jagoda Jarzyna, przedstawicielka tegorocznych absolwentów, dziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom  za trud kształcenia i wychowania, za przekazywanie wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło, za starania, cierpliwość, a przede wszystkim za wyrozumiałość.  W tym tak uroczystym dla wszystkich absolwentów dniu szczególnie pragnęła podziękować tym, którzy wytrwale i cierpliwie prowadzili ich po labiryncie szkolnego życia. W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce dyrektorom, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom, absolwenci ofiarowali kwiaty.

Profesjonalizmem w prowadzeniu akademii wykazali się Roksana Krzewińska i Wiktor Kaźmierczak. Część artystyczną przygotowały Dobrochna Wyrwas i Anna Behm, które swoim śpiewem uświetniły pożegnanie absolwentów. Akademia zakończyła się krótkim reportażem, w którym nasi absolwenci wspominali swoje najlepsze chwile w szkole.

 

Absolwentom życzymy powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym!

 

/zdjęcia: Piotr Kosmala/

Opracowanie: Beata Stajszczyk


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie