Ogólny      2022-04-28 00:00:00

Innowacja „Angielski Oscarowo” 21/22 – THE BEST OF

Celem innowacji było rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez obcowanie z materiałami autentycznymi, poszerzenie znajomości słownictwa w kontekście filmowym oraz podniesienie kompetencji językowych w zakresie rozumienia słownego komunikatu.
W ramach innowacji od września do kwietnia odbyło się 10cyklicznych spotkań – ponad 15 godzin wykładów, warsztatów językowych i konkursów, w tym III edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Oscarowego.
W innowacji wzięło udział 15uczniów z klas 3LI, 3a, 3b, 4LA, 4PI, 4TP. Prezentacje filmowe wygłosili Wiktor Kaźmierczak z 3a, Oliwier Kasprzak z 4TP, Remigiusz Krzewiński z 4PI i Stanisław Krowicki z 3b.
Innowacja urozmaiciła program zajęć językowych w naszej szkole, popularyzując jednocześnie pozaformalny charakter nauki języka obcego. Zastosowane metody, techniki, formy pracy oraz narzędzia TIK pozwoliły uczestnikom aktywnie angażować się w omawiane treści. Jak stwierdził jeden uczeń - „Innowacje były bardzo ciekawe i przychodziłem na nie z przyjemnością i ciekawością co zostało przygotowane tym razem.”
Dziękuję uczestnikom za tak aktywny udział, każde dobre słowo pod adresem projektu, wspólną naukę angielskiego i świetną zabawę! Szczególnie dziękuję p.Malwinie Kraśnickiej za zaangażowanie w organizację i prowadzenie zajęć. Za okazaną życzliwość i pomoc dziękuję również p.Annie Płaczkowskiej, p.Iwonie Barczyńskiej, a także baristas i cocktail makers z 3RZ, Agnieszce Szmaj, Jakubowi Mikołajczykowi i Kacprowi Marczyńskiemu. Z tak wspaniałą ekipą musiało się udać!
Autorka innowacji
Małgorzata Przybył

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie