Ogólny      2022-04-11 00:00:00

Młodzieżowe Misje Gospodarcze

Za nami pierwsze spotkania online 
Uczniowie zapoznawali się z branżą spożywczą w subregionie kaliskim, działalnością RIG w Kaliszu oraz sposobami wsparcia przedsiębiorców przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski. Poszerzyli również wiedzę o formach współpracy ze szkołami realizowanymi przez firmę Nestlé.
Spotkania zakończyły się prezentacjami zespołów oraz sesją pytań i odpowiedzi z ekspertami z branży. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się z uczniami:
 -Tomasz Gałęzka – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
- Krzysztof Koszela- Prezez Zarządu Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski
- Lidia Secler - Koordynator Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski
- Sylwia Radecka - przedstawicielka działu HR firma Nestle
Obecnie zespoły pracują nad określeniem mocnych i słabych strony firm przemysłu spożyczego w subregionie kaliskim jako potencjalnego miejsca pracy dla pracowników produkcyjnych
z pokolenia Z (urodzonych po 1995 roku).
Ależ jesteśmy ciekawi jak oni to widzą 
--
Projekt Młodzieżowe Misje Gospodarcze jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego poprzez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie