Ogólny      2022-01-29 00:00:00

OGŁOSZENIE DYREKTORA

Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w naszej szkole od przyszłego tygodnia do 27 lutego zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej.
Uczniowie Szkoły Branżowej uczestniczą w praktykach w szkole i u pracodawców w formie stacjonarnej.
Będą organizowane konsultacje dla maturzystów i uczniów przygotowujących się do egzaminów zawodowych - szczegóły podawane będą z odpowiednim wyprzedzeniem.
Proszę o pełne uczestnictwo w zajęciach zdalnych (kamera, mikrofon, głośnik/słuchawki). Przypominam, że uczeń ma obowiązek w trakcie sprawdzania obecności i odpowiedzi włączyć na życzenie nauczyciela mikrofon i kamerę.
Mam nadzieję, że ten czas wykorzystamy podobnie jak w poprzednich okresach nauczania zdalnego w sposób jak najbardziej efektywny.
Najpóźniej w sobotę zostanie opublikowany nowy plan lekcji, który będzie obowiązywać do maja.
Z wyrazami szacunku
Ziemisław Szmaj

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie