Ogólny      2021-10-27 00:00:00

Zajęcia terenowe klasy 1A LO

W ubiegły piątek klasa 1A LO o profilu turystyczno-przyrodniczym wraz z opiekunkami p. Ewą Karwacką oraz Renatą Kubiaczyk, wyjechała do Przedborowa, gdzie na terenie Nadleśnictwa spotkała się ze specjalistą ds. gospodarki leśnej p. Piotrem Jankiem, który przeprowadził grupę ścieżką edukacyjną.
Wykład połączony został tym sposobem z prezentacją gatunków drzew, sposobów uprawy drzewostanów, kolejnych etapów rozwoju lasu a wreszcie sposobów pielęgnacji i ochrony lasów. W przepięknej, jesiennej scenerii dąbrowy słuchaliśmy o wyższości gatunków rodzimych nad obcymi w polskich lasach i zabezpieczaniu młodych sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzęta leśne kokonami z owczej wełny. Leśniczy zachęcał też młodzież do podążania jego śladami, bo praca w lesie to gwarancja ciszy i harmonii duchowej.
Następnie, już w grupach, uczniowie wykonywali szereg zadań z zakresu oznaczania drzew oraz posługiwania się poprawnie terminologią związaną z uprawą i funkcjonowaniem lasu. W ramach poszerzania wiedzy o środowisku przyrodniczym odkrywali zagrożenia , jakie dla lasu niesie człowiek .
Zajęcia terenowe zakończyły się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami na Placu pod Dębem. Dąb to nie byle jaki , bo i jest on pomnikiem przyrody i w obwodzie niczego sobie – całe 5,6 metra!
 
Renata Kubiaczyk

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie