Ogólny      2021-10-27 00:00:00

Spotkanie z podróżnikiem

W środę 20 października, uczniowie klas 1A LO, 2A LO, 3A LO oraz 2LA uczestniczyli w spotkaniu z p. Przemysławem Supernakiem, globtroterem, który w swoim dotychczasowym życiu odwiedził wiele państw m. in. Austrię, Chiny, Czechy, Egipt, Francję, Grecję, Indonezję, Maroko, Myanmar, Nepal, Tajlandię, Tanzanię, Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i wiele innych .
Przybył do nas z prelekcją nt. „Różnorodności kulturowej świata”
Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Wśród różnych doświadczeń mojego pokolenia stale jestem świadomy (…) że moje własne rodzime dziedzictwo nie ogranicza mnie w sobie, ale pomaga odkrywać i rozumieć innych" .
W obchodzonym 21 maja Dniu Różnorodności Kulturowej warto pamiętać, że tak jak w przyrodzie różnorodność jest czymś oczywistym tak i różnice kulturowe wzbogacają nas i poszerzają nasze horyzonty. Obcowanie z ludźmi z różnych kultur otwiera nas na świat, a im takie kontakty są częstsze, tym łatwiej o zniesienie hierarchii między kulturami i traktowanie ich równorzędnie.
W takim właśnie duchu, otwierania się na inne kultury i tolerancji dla odmienności, odbyło sięi nasze spotkanie. Przybliżyło ono nam, za pośrednictwem zdjęć osobiście wykonanych przez podróżnika i jego spostrzeżeń z wielu pobytów na różnych kontynentach, inne tradycje, zwyczaje i odmienność religijną. Pozwoliło szerzej spojrzeć na świat, docenić jego różnorodność, mając świadomość, że przecież wszyscy jesteśmy mieszkańcami „globalnej wioski” i powinniśmy się lepiej poznać.
 
Renata Kubiaczyk

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie