Ogólny      2021-10-21 00:00:00

DZIEŃ KRAJOBRAZU

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu 19, 20 i 21 października uczennice z 3 klasy technikum architektury krajobrazu podjęły działania poprawiające estetykę otoczenia naszej Szkoły. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc przy tym ambitnym projekcie.
 Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a konkretnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznego Dnia Krajobrazu brzmi: Otwarte krajobrazy.
 Ideą Dnia Krajobrazu w 2021r. jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich, które możemy nie tylko ogarnąć wzrokiem, lecz doświadczyć ich w pełni.
Poprzez działania podjęte w ramach obchodów Dnia Krajobrazu chcemy zwrócić uwagę na wartość krajobrazów w życiu codziennym, dać impuls do refleksji nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni i odpowiedzialnego ich planowania. Warto uświadomić sobie ekonomiczną wartość krajobrazów i w nie inwestować. Krajobraz to nie tylko panorama, lecz także miejsce, z którym się identyfikujemy, do którego chcemy wracać, którego doświadczamy wszystkimi zmysłami.
Pamiętajmy: tereny zieleni, na których wygląd mamy wpływ, świadczą o nas samych.
 
Aleksandra Zmud

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie