Ogólny      2021-10-18 00:00:00

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

4 października odbyły się wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego. 14 kandydatów zostało zgłoszonych przez członków SU i opiekunów, potem nastąpiło glosowanie, którego rezultatem były następujące wyniki:
Przewodniczącymi SU zostali:
Roksana Krzewińska z klasy 2 LA
Bartosz Owczarek z klasy 2 TM
Skarbnikiem:
Wiktoria Nowak z klasy 3 GAI
Po głosowaniu został omówiony plan pracy na rok szkolny i zostały podsumowane wydarzenia, które już się odbyły lub wkrótce miały odbyć (Facebook, Instagram, otrzęsiny, zdjęcia klasowe).
Członkowie SU zostali podzieleni na grupy:
- do spraw promocji, mediów społecznościowych, ogłoszeń i plakatów,
- oraz grupę fotograficzną i ds. reprezentacyjnych.
 
Malwina Kraśnicka
opiekun SU

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny