Ogólny      2021-10-14 00:00:00

NAGRODY STAROSTY DLA NAUCZYCIELI

W ramach Dnia Edukacji Narodowej, nagrodą starosty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój edukacji i podnoszenie jakości oświaty zostali uhonorowani nauczyciele naszego powiatu.
 Uroczyste spotkanie odbyło się 14 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym. Starosta Lech Janicki złożył wszystkim serdeczne podziękowania za odpowiedzialną pracę i wraz z przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu, p. Dariuszem Świtoniem wręczył nagrody.
 Nagrodzeni nauczyciele z naszej szkoły to:
Anna Łukasik, Ewelina Ulichnowska-Kosik oraz Krystyna Trzeciak.
Gratulujem

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie