Ogólny      2021-08-04 00:00:00

Powstanie warszawskie

1sierpnia o godz.17:00 w Warszawie rozpoczęły się heroiczne zmagania powstańców z hitlerowskim okupantem, które trwały do 2 października 1944r.
Powstanie warszawskie było największą bitwą, stoczoną podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi.
Powstanie, choć nie osiągnęło celów ani wojskowych, ani politycznych, było fenomenem w skali okupowanej Europy. Dla kolejnych pokoleń Polaków stało się jednak symbolem męstwa w walce o niepodległość.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie