Ogólny      2021-06-15 00:00:00

EGZAMINY ZAWODOWE - CZERWIEC - LIPIEC 2021

Egzamin zawodowy

 TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH  - SESJA „czerwiec - lipiec 2021”

CZĘŚĆ PISEMNA : 22 czerwiec 2021 (wtorek)

GODZINA 10.00

SALA GIMNASTYCZNA - KWALIFIKACJE : AU.22, EE.08, RL.03 ( SZKOŁA + KURS)  

                                                                    RL.21,TG.07, MG18 (TECHNIKUM)

-  SALA 101MG.18 , TG.07, TG.04 – SZKOŁA BRANŻOWA

GODZINA 12.00 – SALA GIMNASTYCZNA

KWALIFIKACJE : AU.32, EE.02, RL.16 RL.22

GODZINA 14.00 – SALA GIMNASTYCZNA

KWALIFIKACJE  : EE.21, EE.09 ( informatycy i programiści ) MG.43

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN Z DOKUMENTACJĄ : 21 CZERWIEC 2021 (poniedziałek)

GODZINA 9.00 – SALA GIMNASTYCZNA  - KWALIFIKACJE : AU.22, RL.21,

GODZINA 13.00 – SALA GIMNASTYCZNA  - KWALIFIKACJE : AU.32, MG43, RL,22,

GODZINA 13.00 – AULA PRAWA  -  KWALIFIKACJE RL.16, R.16


UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMIN :

- NAJPÓŻNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM

- POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY, CZARNY DŁUGOPIS

- ODPOWIEDNI STRÓJ ,

- MOŻNA MIEĆ ZE SOBĄ KALKULATOR PROSTY

- DYSTANS,MASECZKI, DEZYNFEKCJA NADAL OBOWIĄZUJĄ        

- WEJŚCIE DO SALI GINASTYCZNEJ BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ Z DWÓCH STRON,

  SZCZEGÓŁOWE INFROMACJE BĘDĄ UMIESZCZONE  NA DRZWIACH


EGAZMIN DOKUMENTACJA Z KOMPUTEREM

- KWALIFIKACJE :  EE.09 – 26 i 28.06 .2021 – SALA 201

- KWALIFIKACJA : EE.21 – 26.06 i 28.06.2021 – SALA 10B

- KWALIFIKACJA : E.19 – 24.06.2021 – GODZ.15.00 SALA 10B

- KWALIFIKACJA :E.14: - 24.06.2021 – GODZ. 8.00 – SALA 201

 

EGZAMIN Z WYKONANIEM

- KWALIFIKACJA :   EE.08 – 29-30.06.2021 – SALA 204

- KWALIFIKACJA : TG.07-  23-24.06.2021 SALA K  - ul. ZAMKOWA

- KWALIFIKACJA :  MG.18 – 28.06.2021 – WS  – SZKOŁA BRANŻOWA

- KWALIFIKACJA : EE.02 – 02.07 I 05.07.2021 – SALA 107 B

- KWALIFKACJA : RL.03  27- 30.06.2021 – WARSZTATY SZKOLNE

                               

Opracowanie: Robert Miguła - Kierownik szkolenia zawodowego