Ogólny      2021-06-10 00:00:00

FUMowskie lekcje interkulturowe z językiem angielskim

Dnia 9 czerwca 8 uczniów klas 3LA, 3PI, 3TP wzięło udział w niezwykłej lekcji języka angielskiego z uczniami z Argentyny  (Corrientes) i ich nauczycielką Belen Fernández.
 Celem zajęć było uwrażliwienie uczniów na kultury obce oraz własną, mobilizowanie ich do posługiwania się językiem angielskim w dialogu z innymi kulturami niż natywnymi (angielski jako współczesny lingua franca).
 
Po grze komunikacyjno-zapoznawczej, obie strony przedstawiły prezentacje, w których opowiedziały o ciekawostkach dotyczących swoich krajów (szkoła, miasto pochodzenia, rys historyczny, słynne postaci, jedzenie, atrakcje turystyczne, ważne uroczystości szkolne itd.). Po wysłuchaniu prelekcji uczniowie sprawdzili zdobytą wiedzę w pytaniach typu prawda/fałsz. Wszystko oczywiście odbywało się w języku angielskim. (Argentyńczycy byli pod ogromnym wrażeniem heroizmu polskich żołnierzy z Westerplatte, porównując ich do Spartan!)
 
Serdecznie dziękuję Radosławowi Jeziornemu za pomoc techniczną oraz pani pedagog Katarzynie Borli za nagrywanie filmiku z przebiegu. Liczę na ciąg dalszy! Szczególne podziękowania kieruję jednak pod adresem naszych uczniów Julii Łaciny, Martyny Leśniak, Jakuba Kłokowskiego, Jagody Jarzyny, Adama Czwordona, Jakuba Matysiaka, Oliwiera Kasprzaka oraz Filipa Michałczyka.
Dziękuję Wam za Waszą otwartość, poświęcony czas, dobrą energię oraz aktywny udział w lekcjach. Byliście awesome!
 
W tym roku szkolnym planowane są jeszcze dwie lekcje interkulturowe z Indonezją i Tajwanem. Materiał audiowizualny ze spotkań ukaże się wkrótce.
Małgorzata Przybył

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie