Ogólny      2021-05-14 00:00:00

Nauczanie hybrydowe od 17 maja

OGŁOSZENIE DYREKTORA
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele Rodzice

Od 17 maja powraca nauczanie hybrydowe w naszej szkole przebiegać będzie w formie zorganizowanej.

Podzieliłem każdą klasę i grupę na części:

A - której uczniowie chodzą do szkoły od pierwszego tygodnia 24-28 maja

B - uczniowie tej części uczęszczać będą od 17 do 21 maja.

Uczniowie z części klasy, która pozostaje w domu, loguje się do Librusa do zadań domowych w których znajdą tematy, konspekty lub materiały związane z realizowanym programem nauczania.
Zadaniem tej grupy jest samokształcenie i przygotowanie się do zajęć w następnym tygodniu w którym będą w szkole.

Nadmieniam, że system zadań domowych w których znajdują się materiały z lekcji obowiązuje w szkole od początku roku dla uczniów, którzy zostali w domu z powodów zdrowotnych.

Uczniowie z części pozostających w domu będą mieli w dzienniku wpisywane zwolnienia.

Oczywiście nadal obowiązuje zasada, jeżeli uczeń jest osłabiony lub ma symptomy chorobowe pozostaje w domu i realizuje samokształcenie w oparciu o zadania domowe.
Dobrze by było zamienić się z koleżanką lub kolegą z drugiej części klasy na czas choroby umożliwiając uczestniczenie w lekcji osobie zdrowej.

Nauczanie hybrydowe ma przede wszystkim zmniejszyć liczbę uczniów w szkole i na lekcjach umożliwić zachowanie większego dystansu.Zamieściłem trzy ogłoszenia (oddzielnie dla klas pierwszych, drugich i trzecich) z podziałem na części A i B.
Ten podział obowiązywał w październiku - proszę osoby, które się przenosiły między klasami o kontakt z wychowawcom w celu przypisania do odpowiedniej grupy.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.

Z wyrazami szacunku
Ziemisław Szmaj

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie