Ogólny      2021-05-02 00:00:00

1 maja

 
17 lat Polski w UE 
 
1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej razem z Cyprem, Czechechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. Efektem tego historycznego wydarzenia jest największy w dziejach Polski awans cywilizacyjny, co przyspieszyło proces zmian inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych.
Przez 17 lat członkostwa Polski w UE dzięki Funduszom Europejskim (FE) i środkom krajowym zostało zrealizowanych 287 tysięcy projektów o wartości ponad biliona złotych obejmujących niemal każdą sferę naszego życia, z czego ponad 667 miliardów złotych to środki unijne.
1 maja to the także Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy. To międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone corocznie od 1890r. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950r.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie