Ogólny      2021-04-11 00:00:00

Konkurs oskarowy

Attention please!
Anglistki M.Przybył i M.Kraśnicka ogłaszają zapisy na Konkurs Oscarowy 23.04 w piątek na 3 i 4 godzinie lekcyjnej, w kategorii sprawdzającej wiedzę leksykalno- gramatyczną języka angielskiego w kontekście filmów Oscarowych.
Warunki uczestnictwa:
-zgłoszenie indywidualne u obu anglistek do 20.04,
- branie udziału z włączoną kamerą,
 pozytywne nastawienie i dobry humor
Ogłoszenie wygranych odbędzie się 26.04. w poniedziałek na dużej przerwie o godz. 10:25, oczywiście dzień po uroczystej gali.
And the Oscar goes to...

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie