Ogólny      2021-03-02 00:00:00

MŁODZIEŻOWE MISJE GOSPODARCZE

 Od 1 marca Uczniowie ZS NR 2 w Ostrzeszowie biorą udział w Programie edukacyjno-zawodowym, który łączy trzy strony: uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i pracodawców. Jego pomysłodawcą jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu przy wsparciu organu prowadzącego – Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 Tegoroczna edycja realizowana jest we współpracy z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym i nosi tytuł “Scenariusze przyszłości rozwoju przemysłu lotniczego w subregionie kaliskim”. W programie uczestniczą uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu subregionu kaliskiego przy wsparciu studentów Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego.
 W realizację projektu zaangażowali się :
 -Przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej, które podpisały umowę o współpracy z Organizatorem: ● Pratt & Whitney Kalisz ● Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. ● Meyer Tool Poland Sp. z o. o. ● MB Aerospace Technologies (Poland) Sp.z o.o. ● HS Kalisz sp. z o.o. ● ZAP-MECHANIKA Sp. z o.o.
 -Akademia Kaliska im. Stanisława Wojciechowskiego
- Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością
 -REHAU Sp. z o.o.
MMG to przedsięwzięcie, podczas którego uczestnicy:
- poznają specyfikę branży lotniczej i stworzą scenariusze możliwych dróg jej rozwoju w perspektywie 10 lat,
- wzmocnią kompetencje przyszłości ze szczególnym naciskiem na krytyczne myślenie, kompetencje cyfrowe, współpracę zespołową i kreatywność,
-poznają bieżace trendy i nowych znajomych.
- współpracując w zespołach, będą zastanawiać się jak przygotować się na przyszłość.
- Całość zaplanowana jest jako działanie online. Osią są cotygodniowe, merytoryczne spotkania partnerów z młodzieżą. Pomiędzy spotkaniami zespoły pracują we własnym zakresie nad zadaniami cząstkowymi i gromadzą punkty.
-
Tematy spotkań:
- Czym jest Lean Management i do czego się przyda tym projekcie?
- Branża lotnicza w regionie - przemysł, edukacja
- Trendy - co nas czeka w przyszłości?
- Branża lotnicza przyszłości - praca nad scenariuszem
- Zakład przyszłości - praca nad scenariuszem
- Pracownik przyszłości - praca nad scenariuszem
- Przed przystąpieniem do realizacji zadań uczestnicy projektu zostali przebadani obrazkowym testem predyspozycji zawodowych M. Achtnicha, dzięki któremu każdy z uczniów otrzymał indywidualny raport ze wskazaniem mocnych stron i tzw. mapą kompetencji.
-Udział w projekcie to wspaniała przygoda, doświadczenie no i nagrody, które czekają na uczniów. Powodzenia!
 
 
 

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie