Ogólny      2021-02-23 00:00:00

Losy absolwentów ZS Nr 2 w Ostrzeszowie

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Zapraszamy do udziału klasy IV Technikum i III Z Szkoły Branżowej.
Projekt ten to przedsięwzięcie badawcze mające na celu monitorowanie losów zawodowych młodzieży i młodych dorosłych na tle podejmowanych przez nich wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz poznanie mocnych stron edukacji zawodowej i zidentyfikowanie obszarów problemowych.
 
 

Opracowanie: Krystyna Trzeciak


Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie