Ogólny      2021-02-16 00:00:00

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W ZS NR 2

Na początku każdego roku Ministerstwo Edukacji i Nauki publikuje wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach. Celem tej prognozy jest wskazanie, w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. W tym roku na liście preferowanych profesji znalazły się zwody, które w swojej ofercie edukacyjnej ma  Zespół Szkól Nr 2.

Spośród 28 zawodów wyszczególnionych przez MEiN w naszym technikum są aż cztery:

- technik elektryk,

- technik mechatronik,

- technik programista,

- jeden zbliżony do technika mechanika - technik pojazdów samochodowych.

Wśród  kierunków kształcenia wymienionych w Szkole Branżowej jest jeszcze więcej zawodów, które w naszej szkole uczniowie mogą zdobyć w klasie wielozawodowej. Może to być praktycznie każdy zawód, na którego zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy. Uczeń w klasie wielozawodowej po podpisaniu umowy z pracodawcą, uczęszcza do szkoły w pierwszej klasie 3 dni, a w drugiej i trzeciej 2 dni. W pozostałe dni odbywa praktyki u pracodawcy. W czasie trzyletniej nauki uczeń  odbywa także praktykę poza szkołą, na tzw. kursach organizowanych przez specjalistów danej branży.

Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie jest szkołą nowoczesną, która dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do predyspozycji i zainteresowań uczniów, ale także do aktualnych trendów na rynku pracy, chcąc w ten sposób przygotować jak najlepiej swoich wychowanków do zawodu, właściwego jego wyboru i osiągania sukcesów w życiu zawodowym.

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny