Ogólny      2021-02-02 00:00:00

Ostatnie pożegnanie

Społeczność Zespołu Szkół Nr 2, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie z wielkim smutkiem żegnają zmarłego dzisiaj dr. Zbyszko Szmaja. Żył 86 lat.
Przez wiele lat sprawował funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie. W latach 1998-2002 był burmistrzem miasta, a potem radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Człowiek czynu i działania. Wykładowca, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat.” Niestrudzony społecznik i aktywny uczestnik życia w mieście. Jego odejście zuboży społeczność Ostrzeszowa. Opanowany i uśmiechnięty zawsze pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
Rodzinie i bliskim składamy w imieniu naszego grona najserdeczniejsze wyrazy współczucia.Niech spoczywa w spokoju!

Opracowanie: Szkolny zespół redakcyjny


Powiększ zdjęcie